Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 30

30. Mini Park Sensoryczny


Krótki opis

Mini  Plac sensoryczny to oryginalna, innowacyjna i unikatowa pomoc edukacyjna usytuowana na powietrzu.

Opis projektu

To miejsce do kreatywnego i aktywnego spędzania czasu dla dzieci, dorosłych , dla całych rodzin. Szczególnie będzie to idealne miejsce dla maluszków z problemami wynikającymi ze wcześniactwa, obniżonego napięcia mięśniowego, opóźnionego rozwoju chodzenia, niskiej wrażliwości na bodźce, zaburzeń mowy, niepewności grawitacyjnej. Nie zabraknie urządzeń wspierających dzieci w wieku przedszkolnym, które wspomagają pamięć, koncentrację, obniżają nerwowość i nadpobudliwość. Plac będzie wspierał terapię dzieci i młodzieży z autyzmem, porażeniem mózgowym, niedowidzące i niewidome w samodzielnym funkcjonowaniu w przestrzeni publicznej. W otoczeniu przyrody stworzone z naturalnych materiałów, z wykorzystaniem istniejącego ukształtowania terenu. Będzie to miejsce ogólnodostępne, zarówno dla dzieci żłobkowych, przedszkolnych, szkolnych jaki dorosłych, zachęcające do kreatywnego spędzania czasu na wolnym powietrzu, odpoczynku wśród natury, integracji. Miejsce, które pobudza wyobraźnię. teren można wykorzystać również do prowadzenia kreatywnych warsztatów. W ramach projektu przewidziane są elementy małej architektury sprzyjające zabawie głównie integracji sensorycznej, a także edukacji i odpoczynku.
W ramach  projektu przewiduje się wykorzystanie naturalnych elementów wyposażenia, np. drewniana kuchnia błotna, równoważnie, ławy i stoły, domki dla owadów. Przewiduje się utworzenie ścieżki sensorycznej - ścieżka bosych stóp, zestawu sprawnościowego, sześciokąta z pajęczyną i ścianką wspinaczkową, huśtawki na słupkach typu bocianie gniazdo, domku ze zjeżdżalnią, równoważni oraz stworzenie ścieżki sensorycznej z różnego rodzaju podłoża oraz nasadzenie różnego rodzaju roślin które można wąchać i dotykać. Naukowy Plac Zabaw to również ścieżki edukacyjne, która składać się mogą z kilku stref tematycznych, zlokalizowanych w różnych częściach placu czy parku.
Ścieżka praw fizyki
Ścieżka iluzji
Ścieżka ekologii
Ścieżka sensoryczna
Ścieżka muzyczna
Wymienione elementy powinny zostać wkomponowane w otoczenie. Aktywna część placu ma być wysypana piaskiem, który oprócz zabezpieczenia ma stanowić część wyposażenia zabawy. Oprócz tego przewiduje się naturalną nawierzchnię np. trawnik, piasek, korę.
Nie od dziś wiadomo, że nauka poprzez zabawę przynosi optymalne efekty. Zaangażowane dziecko jest chłonne wiedzy, którą w atrakcyjnej formie przyswaja bezwiednie i naturalnie. Wszystko, co pojawia się w zabawie, zostaje w dziecka pamięci jako element przyjemnych chwil. Ścieżka sensoryczna to doskonała zabawa, która dostarcza dziecku ogromnej, zróżnicowanej wiedzy oraz wpływa na poprawę jego zdolności poznawczych. Odpowiednia dla dzieci prawidłowo rozwijających się oraz tych, obciążonych dysfunkcjami oraz zaburzeniami.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Urządzenia do wyposażenia Mini Parku Sensorycznego wykonane z naturalnych elementów (takie jak np. ławy i stoły, wielostanowiskowa kuchnia błotna ze zbiornikiem na deszczówkę, ścieżka sensoryczna tzw. ścieżka bosych stóp, sensoryczne i interaktywne tablice i zabawki edukacyjne o tematyce przyrodniczej na wysokości dostepnej nawet dla 2 letnich dzieci, sznurowa siatka rozpięta nad ziemią (na drzeach lub palach), służąca przeplataniu w niej traw, kwiatów, itp; domki dla pożytecznych owadów, równoważnie zbudowane z drewnianych bez i pieńków, pniaki drewniane o srednicy od 30 do 50 cm, głazy narzutowe kupno wraz z transportem, stojący z wydrążonym środkiem pień drzewa, "obalony" pien drzewa)200 000 zł
2dokumentacja projektowa25 000 zł
3przygotowanie terenu65 000 zł
Łącznie: 290 000 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Mini Park Sensoryczny

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.