Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. Budowa miasteczka ruchu drogowego w osiedlu Koszary


Krótki opis

Budowa miasteczka ruchu drogowego w osiedlu Koszary z montażem znaków drogowych oraz gier podwórkowych.

Opis projektu

W związku z rozbudowywaniem się infrastruktury komunikacyjnej miasta, zwiększa się liczba najmłodszych ich mieszkańców. Place zabaw, jak i inne miejsca do aktywnego spędzania czasu sprzyjają pozytywnie rozwojowi dzieci. Miasteczko ruchu drogowego dedykowane będzie dla młodszych, jak i starszych dzieci. Dla każdego kto chce poznawać przepisy ruchu drogowego, w bezpiecznym do tego miejscu. Miejsce to będzie uczyć wzajemnego szacunku i przestrzegania określonych zasad. Ponadto jako  ogólnodostępne miejsca spędzania czasu, przyczyni się do integracji nowych i obecnych mieszkańców dzielnicy Koszary.
Miasteczko rowerowe to szansa dla dzieci, aby poznać przepisy ruchu drogowego i bezpiecznie uczyć się jazdy na rowerze. Miejsce to także, pozwali starszym dzieciom ćwiczyć zasady ruchu drogowego, przed zdawaniem na kartę rowerową. Dzieciaki nauczą się w teorii, jak i w praktyce odpowiedniego zachowania na drodze.
W miasteczku rowerowym zaplanowano rondo, skrzyżowanie, jezdnie z poziomymi i pionowymi znakami,  jak i przejścia dla pieszych, chodniki oraz gry podwórkowe. Projekt zakłada przygotowanie nawierzchni asfaltowej jak również małą architekturę: montaż znaków drogowych, kilku ławek i koszy na śmieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wyburzenie podestu i wywiezienie gruzu6 000 zł
2Asfaltowa nawierzchnia 100 000 zł
3Projekt i wykonanie miasteczka ze znakami drogowymi i grami podwórkowymi44 000 zł
Łącznie: 150 000 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Budowa miasteczka ruchu drogowego w osiedlu Koszary

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.