Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Wydanie monografii: „Pływanie i piłka wodna w KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. 90 lat tradycji – tom I lata 1930 - 1989”


Krótki opis

Pływanie i piłka wodna w KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. 90 lat tradycji tom I lata 1930 - 1989

Opis projektu

Sekcje pływania i piłki wodnej Klubu Sportowego KSZO Ostrowiec Świętokrzyski przez dziesięciolecia przysparzała chluby Klubowi i miastu. Decyzja o jej utworzeniu zapadła na przełomie 1930 i 1931 roku. Od tamtej pory istnieją one nieprzerwanie, za wyjątkiem lat II wojny światowej.
W 90-letniej historii przechodziła ona różne okresy. Pierwsze sukcesy przyszły bardzo szybko, bo już w okresie przedwojennym.
Po II wojnie światowej sportowcy z hutniczego Ostrowca szybko zaznaczyli swoją obecność na krajowej arenie. Waterpoliści zostali pierwszymi powojennymi mistrzami Polski, a następnie wielokrotnie stawali na podium mistrzostw polski. Również pływacy doskonale promowali nasze miasto zarówno na arenie ogólnopolskiej jak i międzynarodowej z Igrzyskami Olimpijskimi włącznie.  
W swojej publikacji, autor skoncentrował się nie tylko na sukcesach pływaków i waterpolistów. Chcąc jak najdokładniej przybliżyć 90-letnią historię sekcji, opisał rok po roku zawody, przytoczył osiągane rezultaty, wymienił uczestników imprez sportowych – zawodników, trenerów i działaczy. W ten sposób powstała swoista kronika sekcji, przez które na przestrzeni lat przeszły tysiące mieszkańców Ostrowca i okolic. Bardzo często członkami sekcji były całe rodzeństwa. Warto podkreślić, że w wielu rodzinach tradycje pływackie były i są podtrzymywane przez kolejne pokolenia.
Autor omawia także inwestycje związane ze sportem pływackim, a więc opisuje okoliczności budowy pierwszej na Kielecczyźnie krytej pływalni, oddanej do użytku w 1954 r., budowę w latach 70. XX wieku ośrodka „Rawszczyzna” z tzw. basenem olimpijskim czego kontynuacją było powstanie w 2004 r. krytej Pływalni „Rawszczyzna”.
Książka Pływanie i piłka wodna w KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. 90 lat tradycji to nie tylko źródło wiedzy o ostrowieckim sporcie, lecz także lektura dla ludzi poszukujących wiedzy o Ostrowcu Świętokrzyskim, swoich rodzinnych korzeniach. Jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego oraz mieszkających poza nim, a urodzonych w Ostrowcu Świętokrzyskim i z pewnością wzmocni więzi tych osób z miastem i Klubem KSZO.
Planowane wydawnictwo będzie kolejną książką o ostrowieckim sporcie. W poprzednich latach ukazały się wydawnictwa poświęcone historii i wynikom sportowym ostrowieckich piłkarzy nożnych, ręcznych oraz bokserów a wydana z okazji 90-lecia  KS KSZO Ostrowiec Św. monografia tego klubu obejmująca historię klubu w okresie do 1939 roku cieszyła się niezwykłym zainteresowaniem związanych ze sportem ostrowiaków.
Autorem monografii jest pan Waldemar Frańczak historyk i dokumentalista ostrowieckiego sportu. Praca autora już została zakończona, uregulowane zostały zobowiązania finansowe związane z jego pracą, w wysokości 18.500,00zł i pozostały do realizacji działania ujęte w pkt. 6. Kosztorys. Monografia będzie zawierała ok. 430 stron i 240 zdjęć, format wydania 216 x 196.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Napisanie monografii0 zł
2Skład książki5 000 zł
3Korekta książki5 000 zł
4Wydanie książki w nakładzie 250 egzemplarzy23 000 zł
Łącznie: 33 000 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Komentarz

brak uwag

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Wydanie monografii: „Pływanie i piłka wodna w KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. 90 lat tradycji – tom I lata 1930 - 1989”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.