Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 18

18. Aktywne ferie z morsami


Krótki opis

Zwiększenie aktywnego spędzania czasu w okresie zimowym na terenie ośrodka Gutwin.

Opis projektu

Podstawą zadania jest propagowanie aktywnego trybu życia w okresie zimowym na terenie ośrodka Gutwin. Można czas ten spędzić aktywnie mimo niskich temperatur.
Przeprowadzone zostaną wykłady w temacie przebywania w niskich temperaturach, pierwszej pomocy, przygotowania się do morsowania.W okresie ferii planowane są cykliczne spotkania morsowe, jak również chodzenie z kijkami w szortach. Wykorzystana będzie również sauna jako element hartowania ciała. Przewidziana jest rywalizacja w pływaniu, morsowaniu, bieganiu na terenie ośrodka Gutwin.
Na zakończenie spotkań przewidziany jest spotkanie z rekordzistą Guinnessa.
Spodziewamy się, że po takich spotkaniach grupa aktywnych osób w okresie zimowym wzrośnie, niezależnie od wieku.
Zadanie przewidziane jest dla grupy 50 osób.
Czas trwania 12-25 lutego.
Harmonogram działań:
Spotkania morsowe z wykorzystaniem sauny: 11.02, 14.02, 16.02, 18.02, 21.02, 23.02, 25.02
Chodzenie z kijkami w szortach: 12.02, 19.02
Spotkanie z rekordzistą Guinnessa: 25,02
Rywalizacja w pływaniu, sztafeta na dystansie 2 x 300 m: 18.02

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Marketing i reklama3 000 zł
2Zabezpieczenie medyczne2 000 zł
3Zabezpieczenie obiektu (biuro ochrony)2 000 zł
4Gorące regeneracyjne posiłki2 000 zł
5Nagrody za rywalizacje w sztafecie1 000 zł
6Koszty sauny + olejków1 000 zł
7Koszty zaproszenia gościa 500 zł
8Wykłady w plenerze na terenie ośrodka Gutwin, bezpieczne morsowanie, pierwsza pomoc z elementami hipotermii500 zł
Łącznie: 12 000 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Aktywne ferie z morsami

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.