Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 23

23. 4 pory roku


Krótki opis

Projekt zakłada wydarzenia kulturalne, które będą realizowane w każdej porze roku a ich głównym założeniem jest integracja mieszkańców naszego miasta.

Opis projektu

Projekt zakłada realizacje kilku wydarzeń  o charakterze kulturalno/sportowym, które zostaną zorganizowane na przestrzeni całego 2024 roku.
Projekt ma na celu integrację mieszkańców gminy Ostrowiec Świętokrzyski jak również zadba o aktywne spędzie czasu przez naszych najmłodszych mieszkańców.
W projekcie każdy z mieszkańców niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania znajdzie coś dla siebie. Organizacja w tym dwóch pikników rodzinnych organizowanych na osiedlu Słonecznym oraz na osiedlu Pułanki ma jednocześnie uaktywniać mieszkańców, których życie społeczne zostało zahamowane z powodu ostatnich lat pandemii i ograniczeniu wielu wydarzeń w ich najbliższym otoczeniu.
I- powitanie wiosny - pierwsze wydarzenie jest skierowane dla miłośników wiosennej pogody. Wydarzenie będzie organizowane na przełomie marca i kwietnia, kiedy to zaczyna się astronomiczna wiosna a z nią cała przyroda budzi się do życia. Wydarzenie zakłada organizację pikniku rodzinnego rozegranego na płycie boiska między blokiem 13 a byłym DDK na osiedlu Słonecznym (zgoda zarządu OSM w załączniku).
II -powitanie lata będzie skierowane do wędkarzy- tych najmłodszych i tych trochę starszych. W miesiącu czerwcu zostaną rozegrane zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży w szczególności z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Dla starszych wędkarzy będzie powrót do przeszłości i nad wodą podczas spotkania wędkarskiego cofniemy się kilkadziesiąt lat wstecz łowiąc na leszczyny lub na wędki z pewexu, które dla wielu były wtedy marzeniem.
III - jesień przywita nas rodzinnym piknikiem na osiedlu Słonecznym pod nazwą "Święto pieczonego ziemniaka"- jest to wydarzenie, które od wielu lat jest organizowane przez Radę Osiedla Słoneczne.
IV- zima to ukłon w stronę najmłodszych mieszkańców naszego miasta i obowiązkowe spotkanie z Mikołajem. W salach Ostrowieckiego Browaru Kultury odbędzie się zabawa z Mikołajem dla przynajmniej setki dzieci uczęszczających do przedszkoli z terenu naszego miasta (w szczególności przedszkoli z osiedla Słonecznego oraz osiedla Pułanki).
Wydarzenia mają na celu integrować mieszkańców w ich wolnym czasie, jak również pozwolą zawiązywać nowe znajomości w każdej grupie wiekowej.
Akcje będą promować aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu oraz uzupełnią ofertę kulturalną przygotowaną przez gminne instytucje kultury.
Wydarzenia będą przeciwdziałać skutkom izolacji, która miała miejsce podczas pandemii.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1I - wynajem powierzchni na organizację wydarzenie od OSM 369 zł
2I- wynajem ochrony (wydarzenie planowane do 999 osób) minimum 3 godziny (wg cennika BO) 3*700zł2 100 zł
3-
4I- zabezpieczenie medyczne- minimum 3 godziny 900 zł
5I - 2 animatorów dla najmłodszych uczestników- 2*3 godziny* 70zł godzina (wg cennika BO)1 500 zł
6I- dmuchańce dla dzieci (uzależnione od pogody) 3 000 zł
7I- obsługa techniczna wydarzenia - 6 osób po 5 roboczogodzin 1 500 zł
8I- jedzenie oraz napoje na wydarzenie 5 000 zł
9I - zespół muzyczny 5 000 zł
10I- uprzątnięcie terenu po wydarzeniu - 3 osoby po 4 roboczogodziny 1 000 zł
11I - zaiks za muzykę podczas wydarzenia500 zł
12-
13I - nagrody za udział w konkursach 1 000 zł
14I - Ulotki oraz plakaty reklamujące wydarzenie 1 000 zł
15II - obsługa techniczna zawodów wędkarskich dla dzieci - 4 osoby po 6 roboczogodzin 3 000 zł
16II - nagrody i puchary dla uczestników zawodów wędkarskich dla dzieci 2 400 zł
17II - jedzenie oraz napoje na wydarzenie1 300 zł
18II- plakaty zapraszające na wydarzenie 300 zł
19II - obsługa techniczna spotkania wędkarskiego - 4 osoby po 6 roboczogodzin 3 000 zł
20II - nagrody i puchary dla uczestników zawodów 2 900 zł
21II - jedzenie oraz napoje na wydarzenie 2 000 zł
22II - plakaty zapraszające na wydarzenie 300 zł
23III - wynajem powierzchni na organizację wydarzenie od OSM 369 zł
24III - wynajem ochrony (wydarzenie planowane do 999 osób) minimum 3 godziny (wg cennika BO) 3*700zł2 100 zł
25-
26III - zabezpieczenie medyczne- minimum 3 godziny 900 zł
27III - 2 animatorów dla najmłodszych uczestników- 2*3 godziny* 70zł godzina (wg cennika BO)1 500 zł
28III - dmuchańce dla dzieci 3 000 zł
29III - obsługa techniczna wydarzenia - 6 osób po 5 roboczogodzin 1 500 zł
30III - jedzenie oraz napoje na wydarzenie 5 200 zł
31III - zespół muzyczny oraz pokaz laserów5 000 zł
32III - uprzątnięcie terenu po wydarzeniu - 3 osoby po 4 roboczogodziny 1 000 zł
33III - zaiks za muzykę podczas wydarzenia500 zł
34-
35III - nagrody za udział w konkursach 1 000 zł
36III - plakaty promujące wydarzenie 1 000 zł
37IV - przygotowanie wystroju sali na wydarzenie (obiekt jest chroniony 24/7 dlatego ochrona nie jest wliczana) 1 500 zł
38-
39-
40IV - 6 animatorów dla najmłodszych uczestników- 6*3 godziny* 70zł godzina (wg cennika BO) w tym postać Mikołaja 1 500 zł
41IV - zaiks za muzykę podczas wydarzenia400 zł
42IV - jedzenie oraz napoje na wydarzenie + prezenty od Mikołaja 9 000 zł
43-
44IV - plakaty promujące wydarzenie 200 zł
45-
46Wynajem toi toi na wydarzenie -wiosenny piknik600 zł
47Wynajem toi toi na wydarzenie - jesienny piknik 600 zł
Łącznie: 74 938 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
4 pory roku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.