Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 16

16. Rowerowy przystanek


Krótki opis

Wykonanie zadaszonej wiaty rowerowej wraz ze stojakami przy PSP4 z której korzystać będą mogli na co dzień: spółczesność szkolna, seniorzy i harcerze.

Opis projektu

Zadanie polega na zakupie i montażu wiaty rowerowej wraz ze stojakami na rowery przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej przy ul. Polnej 56 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z wiaty korzystać będą mogli zarówno uczniowie jak i rodzice  oraz pracownicy PSP nr 4 ale również harcerze rekrutujący się z całego miasta, którzy swoje zbiórki harcerskie odbywają w budynku PSP nr 4. W budynku PSP nr 4 prowadzone są również zajęcia sportowe dla seniorów, prowadzone w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w związku z tym z wiaty rowerowej będą również mogli korzystać seniorzy UTW.
Obecnie przed budynkiem szkoły znajduje się kilka stojaków, które nie posiadają zadaszenia. Zadaszona wiata zapewni schronienie przed deszczem, śniegiem, wiatrem i słońcem. To szczególnie ważne dla osób starszych z UTW, uczniów i harcerzy, którzy mogą korzystać z rowerów każdego dnia. Zwiększy to wygodę i komfort korzystania z rowerów, niezależnie od warunków pogodowych.
Posiadanie wygodnego i bezpiecznego miejsca do przechowywania rowerów z pewnością zachęci większą liczbę osób do korzystania z tego środka transportu. To wpłynie na zdrowie i aktywność fizyczną społeczności szkolnej oraz zrównoważy obciążenie samochodami i innymi środkami transportu. Dodatkowo stymulowanie korzystania z rowerów jest zgodne z dążeniem do ochrony środowiska. Zwiększenie liczby rowerzystów zmniejszy emisję spalin i korzystanie z paliw kopalnych, co przyniesie korzyści ekologiczne dla całej społeczności szkolnej i okolicznych mieszkańców.  Poprzez zachęcanie do korzystania z rowerów i inwestycję w infrastrukturę rowerową, szkoła będzie mogła promować ekologię i zdrowy styl życia. Działania takie mogą być wykorzystane w procesie edukacyjnym, aby zwiększyć świadomość ekologiczną i zdrowotną wśród uczniów.
Podsumowując, zakup i montaż zadaszonej wiaty na rowery przyczyni się do poprawy jakości życia społeczności szkolnej, zachęci do aktywności fizycznej, wesprze ekologiczne działania oraz zintegruje różne grupy społeczne. To inwestycja, która będzie miała pozytywny wpływ na wiele aspektów życia szkoły i jej otoczenia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zadaszona wiata rowerowa na minimum 18 stanowisk 28 000 zł
2Montaż wiaty 6 500 zł
3Zestaw stojaków rowerowych3 000 zł
4Dostawa wiaty wraz ze stojakami1 500 zł
5Projekt budowlany3 000 zł
Łącznie: 42 000 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Rowerowy przystanek

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.