Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Rowerowe Ekostrefy


Krótki opis

Rowerowe Ekostrefy
25 nowoczesnych rowerów z GPS do wypożyczenia w 5 lokalizacjach.
Żyjmy świadomie, ekologicznie i bezpiecznie!

Opis projektu

"Rowerowe Ekostrefy" to stacje do wypożyczania rowerów, które będą zlokalizowane w  5 charakterystycznych, ogólnodostępnych punktach w naszym mieście, przez co korzystanie z tego środka transportu stanie się bardziej popularne i atrakcyjne zarówno dla miasta jak i dla jego wszystkich mieszkańców.
Przede wszystkim cel realizacji projektu będzie dotyczył zapewnienia mieszkańcom transportu, pełnienia funkcji rekreacyjnej oraz podniesienia walorów turystycznych gminy. Coraz rzadziej w okresie wiosennym i letnim mieszkańcy będą przemieszczali się samochodami czy innymi środkami transportu, co spowoduje ograniczenie emisji CO2 i zminimalizuje poziom hałasu, czyli będzie to działanie proekologiczne.

Ponadto system będzie można wykorzystać również w organizacji akcji proekologicznych, np. darmowe udostępnienie rowerów w Dniu Bez Samochodu.
Mieszkańcy będą chętniej korzystali z transportu rowerowego, gdyż będzie on przynosił codzienne profity, tj. brak problemu ze znalezieniem miejsca parkingowego, codzienna dawka ruchu oraz tańsza opcja niż inne alternatywy transportu publicznego.
Poza tym stacje oraz rowery można wykorzystać jako atrakcyjną powierzchnię reklamową pozwalającą na promowanie gminy oraz realizowanych przez samorząd projektów.
Warto wspomnieć o tym, że sieć stacji oraz rowery będą mogły uzupełniać istniejącą sieć połączeń autobusowych na terenie miasta w związku z tym można wykorzystać niektóre z lokalizacji przystanków autobusowych jako lokalizacji dla stacji rowerowych. Dzięki temu można zmniejszyć koszt inwestycji, gdyż nie będzie konieczności budowania osobnych przyłączy elektrycznych dla stacji rowerowych.

"Rowerowe Ekostrefy" będą możliwe do zrealizowania dzięki współpracy z największą siecią rowerów miejskich w Polsce- Nextbike. Firma ta jest pionierem w dziedzinie bike sharing i rozpowszechnia swoją działaność na cały świat w takich państwach jak Niemcy, Wielka Brytania, Chorwacja i wiele innych. Od wielu lat również z powodzeniem duże miasta w Polsce rozwijają systemy rowerowe (np. Warszawa, Katowice, Łódź, Wrocław), ale i małe miasta poszły także za ich przykładem (np. Pruszków, Łask, Koluszki, Skarżysko Kamienna, Kielce, Pszczyna Żyrardów,).

System będzie obejmował 5 stacji- "Rowerowych Ekostref", gdzie każda wyposażona będzie w totem informacyjny oraz 5 stojaków typu "u-kształtne" pozwalających na stabilne pionowe zaparkowanie roweru.
25 rowerów miejskich 4 generacji każdy wyposażony w blokadę elektroniczną z GPS, moduł solarny ładowania oraz wewnętrzną przerzutkę minimum 3 biegową.
W ramach systemu zbudowana zostanie dedykowana strona www. Każdy użytkownik będzie miał dostęp do bezpłatnej aplikacji pozwalającej na rejestrację w systemie oraz wypożyczenie roweru.
Miasto (Zamawiający) będzie mogło zdecydować o wysokości cennika za wypożyczenie rowerów oraz długość tzw. darmoczasu.

Dodatkowo w ramach obsługi systemu operator będzie serwisował oraz relokował rowery pomiędzy stacjami.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Totemy- zakup wraz z montażem 5 szt.22 500 zł
2Stojaki rowerowe typu "u-kształtne"- zakup wraz z montażem 25 szt.22 500 zł
3Rowery miejskie (wzmocnione, dostosowane do użycia w wypożyczalniach miejskich)- zakup175 000 zł
4Koszty oprogramowania, licencja na okres 1 roku15 000 zł
5Konfiguracja systemu20 000 zł
6Obsługa operatorska 6 miesięcy45 000 zł
Łącznie: 300 000 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Rowerowe Ekostrefy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.