Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 25

25. Psi Park przy Parku Miejskim


Krótki opis

Projekt zakłada utworzenie ogrodzonego terenu służącego jako wybieg dla psów, który będzie wyposażony jednocześnie w urządzenia zabawowe/treningowe.

Opis projektu

1) Zakres realizacji zadania
Zadanie inwestycyjnie pod nazwą "Psi Park przy Parku Miejskim" zakłada przygotowanie terenu należącego do  gminy Ostrowiec Świętokrzyski a w szczególności:
-wykonania naprawy obecnego ogrodzenia a jeżeli zostanie stwierdzone że obecny stan zagraża bezpiecznemu użytkowaniu (a remont jest nie opłacalny) rozbiórkę obecnego oraz budową nowego ogrodzenia systemowego w postaci ogrodzenia panelowego 3d bez lub z podmurówką betonową (wg ustaleń z inwestorem)
- montaż urządzeń zabawowych/szkoleniowych dla psów  (propozycja urządzeń niżej w szacunkowych kosztach).
-montaż ławek dla właścicieli czworonogów
-montaż tablicy z regulaminem parku
-montaż kosza na psie odchody, jak również odbieranie tych nieczystości w fazie eksploatacji inwestycji
-montaż tablicy, na której mieszkańcy naszego miasta będą mogli przytwierdzać zdjęcia/rysunki swoich obecnych jak i byłych czworonogów (tablica pamięci)


2) Potrzeba realizacji, problemy, które projekt rozwiąże, spodziewane efekty po realizacji.
Psi park przy Parku Miejskim będzie bezpiecznym miejscem spotkań właścicieli psów oraz samych pupili. Park Miejski jest dobrze zagospodarowaną przestrzenią, która przyciąga codziennie wielu spacerujących mieszkańców mając pik odwiedzin w piątki soboty i niedziele. Duża część spacerowiczów  nie zabiera jednak ze sobą na spacery sowich czworonożnych przyjaciół z racji braku miejsca, w którym mogliby spuścić ich ze smyczy. Utworzenie takiej przestrzeni na wzór wielu wielu miast w Polsce nie tylko rozwiąże ten problem, który nasila się weekendowo ale również pomoże odpowiedzieć na codzienny dylemat gdzie można wyjść na ciekawy spacer z psem. Ze względu na lokalizację oczywiste jest to że w szczególności z tego projektu będą korzystać mieszkańcy dzielnicy Śródmieście i osiedla Trójkąt ale jestem przekonany że wielu mieszkańców chociaż kilka razy w miesiącu zdecyduje się przejechać całe miasto, aby móc skorzystać z tego obiektu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1budowa 1 m² alejki parkowej z asfaltu gr. 5 cm - alejka pomiędzy alejką wzdłóż zbiornika w Parku Miesjkim a furtką wejsciową na obiekt parku dla psów - śceżka 400x150cm =6mkw*350złmb zgodnie z cennikiem na stronie BO 2 100 zł
2elementy potrzebne do budowy ogrodzenia 180mb wraz z 4 furtkami (2 wejścia fasadowe) załącznik nr 2 + transport 1000 zł - cena rynkowa16 968,02 zł
3robocizna za montaż ogrodzenia - cena rynkowa 15 000 zł
4urządzenia zabawowe wraz z montażem - wykaz w załączniku nr 1 - wniskujący zastrzega sobie prawo do zmiany urządzeń zabawowych po kontakcie z behawiorystą oraz inwestorem93 959,70 zł
5roczny koszt odbioru odpadów z koszy 3 000 zł
6zakup i motaż dwóch tablic drewnianych/metalowych, zadaszanych na przypinanie zdjęć swoich czworonogów 5 000 zł
7wykonanie prac przygotowawczych przedmiotowego terenu oraz koszt zburzenia istniejącego ogrodzenia49 200 zł
Łącznie: 185 227,72 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Psi Park przy Parku Miejskim

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.