Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 26

26. Festiwal uliczny Połączeni Ulicą Sienkiewicza


Krótki opis

Festiwal POŁĄCZENI ULICĄ Sienkiewcza
poznamy się,
ciekawie i przyjemnie spędzimy czas podczas zabawy, koncertów i warsztatów.

Opis projektu

Jesteśmy nieformalną grupą przedsiębiorców prowadzących biznesy przy ul Sienkiewicza. Długotrwały remont wytworzył potrzebę ponownego ożywienia ulicy , podkreślenia jej znaczenia dla miasta, jej uroku i historii. W związku z tym należy zorganizować i przeprowadzić festiwal uliczny w miejscu, w którym w porównaniu do centrum miasta bardzo rzadko odbywają się imprezy. Dlatego adresując festiwal do wszystkich grup mieszkańców dobrze byłoby włączyć ulicę Sienkiewicza w obieg kulturalny Ostrowca.  W ramach wydarzenia zorganizować wspólny marsz, spotkania, warsztaty i koncerty. Liczymy na to, że uda się przez to uaktywnić lokalną społeczność, pobudzić wolontariat, zaangażować mieszkańców do współpracy i wspólnej zabawy. Konieczne jest także zaproszenie lokalnych twórców ,rzemieślników, pasjonatów i muzyków do zaprezentowania swojej twórczości. Widzimy również, dla podkreślenia obecnego charakteru ulicy i dopełnienia działań wspólnotowych, potrzebę przeprowadzenia przez przedsiębiorców otwartych warsztatów prezentujących ich działalność. Zaprezentowane zostaną między innymi techniki układania kwiatów, zaplatania warkoczy, dekorowania ciast, zdobienia przedmiotów. Odbędą się pokazy optyczne, motoryzacyjne, fryzjerskie, kulinarne, medyczne i inne. Chcemy aktywnie włączyć się w te działania i osobiście przeprowadzić pokazy i warsztaty przed swoimi biznesami. Najciekawsze miejsca, budynki i historię ulicy przypomni spacer historyczny. Dla podniesienia wiedzy kulturalnej i uatrakcyjnienia przedsięwzięcia przewidziano występy artystów teatru ulicznego, którzy zaprezentują spektakl i animacje. Wystąpią również bębniarze i kobiecy zespół taneczny, a imprezę zamknie koncert. Taka forma pobudzenia społeczności sprzyja zacieśnianiu więzi sąsiedzkich i ożywieniu życia społecznego i kulturalnego. Festiwal miałby również na celu zmianę wizerunku ulicy, uatrakcyjnienie jej gospodarczo i przywrócenie dawnego znaczenia. Mamy nadzieję, że  zastrzyk pozytywnej energii pomoże wszystkim uczestnikom tego przedsięwzięcia a także da motywację do wspólnych działań w kolejnych latach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Animacje ( honoraria dla artystów- teatr uliczny, zespół muzyczny, tancerze, bębniarze, konferansjer, przewodnik)35 000 zł
2Ochrona3 000 zł
3Obsługa medyczna1 000 zł
4Materiały do aranżacji ( leżaki z logotypem, namiot organizatorów, materiały do wykonania dekoracji ulicy)12 000 zł
5Promocja wydarzenia ( druki plakatów, produkcja banerów )6 000 zł
6Zaplecze gastronomiczne4 000 zł
7Materiały do przeprowadzenia warsztatow i pokazów6 500 zł
8ZAiKS3 000 zł
9Agregat prądotwórczy3 500 zł
10Sanitariaty1 000 zł
Łącznie: 75 000 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Festiwal uliczny Połączeni Ulicą Sienkiewicza

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.