Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8

8. Festiwal na kółkach


Krótki opis

Wieczorny rajd wybranymi ulicami miasta na rolkach, wrotkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach, zakończony konkursami i wspólną zabawą przy muzyce.

Opis projektu

Pomysł przewiduje organizację "Festiwalu na kółkach" polegającego na przejeździe mieszkańców miasta rolkami, wrotkami, rowerami, hulajnogami lub deskorolkami wybranymi ulicami Ostrowca Świętokrzyskiego zakończonego wspólną zabawą z Didżejem. Przejazd ten będzie miał charakter zbiorowej imprezy przy muzyce. Festiwal powinien być zorganizowany w piątek, sobotę lub niedzielę w godzinach wieczornych, dokładną decyzję pozostawiamy w kwestii organizatorów. Początek festiwalu - plac bazarku na osiedlu Ogrody, zakończenie - PumpTrack przy ul. Armii Krajowej.
Działanie swoim zakresem obejmie wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta w każdym wieku. Dzieci do 12 roku życia mogą uczestniczyć w wydarzeniu wyłącznie pod opieką rodziców, przemieszczając się wyznaczoną trasą samodzielnie lub z pomocą swoich opiekunów w fotelikach/rykszach specjalnie do tego przystosowanych. W sumie przewiduje się, że w wydarzeniu udział weźmie maksymalnie 200 osób (dorosłych, dzieci i młodzieży).  Wydarzenie to ma na celu integrację mieszkańców oraz promocję aktywności fizycznej na świeżym powietrzu oraz zachęcenie do częstego korzystania z pojazdów napędzanych siłą mięśni, co w szerszym zakresie może mieć pozytywny efekt dla zdrowia oraz środowiska naturalnego. Festiwal na rowerach, hulajnogach, rolkach i deskorolkach pozwoli mieszkańcom zobaczyć swoje miasto z innej perspektywy. To może pomóc w docenieniu piękna i atrakcyjności miejskich terenów, promując jednocześnie przyjazne dla środowiska środki transportu jako ciekawą alternatywę dla tradycyjnych pojazdów.
Każdy z uczestników zostanie wyposażony w świecące, fluorescencyjne opaski dodatkowo uczestnicy mogą mieć ze sobą lub na sobie elementy karnawałowe (im więcej kolorów tym lepiej) co wprowadzi uczestników w nastrój zabawy. Do zabawy z Didżejem może włączyć się każdy zarówno uczestnicy przejazdu, jak i inni mieszkańcy nie biorący udziału w przejeździe. Na miejscu podczas zabawy z Didżejem zorganizowane zostaną konkursy/wyzwania z nagrodami dla uczestników.
Inicjatywa ta pomoże w zacieśnianiu więzi społecznych. Takie wydarzenie może przyciągnąć ludzi o różnych zainteresowaniach, wieku i pochodzeniu, dając im okazję do spotkania, rozmowy i wspólnej zabawy.
Podsumowując, wydarzenie to przyczyni się do promowania zdrowego stylu życia, integracji społeczności lokalnej oraz zmniejszeniu emisji spalin.
Przejazd ulicami powiatowymi i gminnymi zostanie zorganizowany w oparciu o zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu, wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny po uzyskaniu zgody ze Starostwa Powiatowego oraz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i złożeniu informacji o wydarzeniu oraz prośby o zabezpieczeniu trasy przejazdu do Powiatowej Komendy Policji, jako krótkotrwałe zajęcie całości jezdni, bez wprowadzania dodatkowego oznakowania pionowego, nadzorowane w całości przez Policję.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zabezpieczenie ruchu przez straż miejską na trasie przejazdu 2 000 zł
2Zakup 4 ręcznych megafonów do nadawania komunikatów na trasie oraz odtwarzania muzyki 2 000 zł
3Diżej wraz ze sceną i nagłośnieniem - 2 godz. 5 000 zł
4Opaski fluorescencyjne dla uczestników (10 szt. x 1 uczestnik) - 2.000 szt.1 000 zł
5Wynajem służb medycznych 1 000 zł
6Wynajem obsługi technicznej do serwisu pojazdów (rowery, rolki, hulajnogi, deskorolki) na czas przejazdu1 000 zł
7Nagrody za udział w konkursach/wyzwaniach 2 500 zł
8Woda i batony energetyczne dla każdego uczestnika 3 000 zł
9Ochrona zabawy kończącej festiwalu1 000 zł
Łącznie: 18 500 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Festiwal na kółkach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.