Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 11

11. Turniej w CS:GO


Krótki opis

Hej, lubisz CS? Idealnie trafiłeś, bo nasz projekt dotyczy turnieju w CS:GO dla Ostrowieckiej młodzieży;)

Opis projektu

Gra CS:GO od lat góruje na platformach streamingowych. Projekt ma na celu przeprowadzenie turnieju w tą grę. Jego celem jest przede wszystkich zapewnienie rozrywki oraz promocja Ostrowca Świętokrzyskiego. Spoty reklamowe Ostrowca mogą być wyświetlane w przerwach między meczami.
Overlay proponuje z majora 2023.
Komentatorów powinno być 2.
Czas przeprowadzenia turnieju przewiduje na czerwiec 2024 .Turniej będzie trwać 13 dni. Klasyfikację w grupach będą odbywały się przez 10 pierwszych dni w formacie każdy z każdym. 1 dnia finałów będą rozgrywane mecze ćwierćfinałowe (kolor żółty). 2 dnia mecze półfinałowe ( kolor czerwony). 3 natomiast Finał oraz mecz o 3 miejsce.
Każda Ostrowiecka szkoła będzie mogła zgłosić 1 drużynę, która będzie losowo przydzielona do jednej z 4 grup. W jednej grupie będzie max. 5 zespołów. 2 najlepsze drużyny z grupy przechodzą do finałów.
Klasyfikację będą rozgrywane online w formacie bo1 (best of one). Ćwierćfinały i pólfinały w formacie bo3, a finał - bo5  z wykorzystaniem sieci LAN.
Uważam że bardzo ważna jest reklama w szkołach owego turnieju, aby zgromadzić większe grono odbiorców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Nagrody10 000 zł
2Sprzęt - wynajem10 000 zł
3Najem hali5 000 zł
4Komentatorzy2 000 zł
5Poczęstunek dla zawodników 500 zł
6Reklama 2 000 zł
7Obsługa techniczna 20 000 zł
8wynagrodzenie dla organizatorów 10 000 zł
Łącznie: 59 500 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Komentarz

W przypadku wyboru projektu do realizacji konieczne będzie doprecyzowanie regulaminu i kosztorysu do realnych w terminie realzacji kosztów usług i cen.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Turniej w CS:GO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.