Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 14

14. Bezpieczny chodnik do szkoły


Krótki opis

Bezpieczny chodnik do szkoły to bezpieczeństwo Twojego dziecka.

Opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie chodnika o długości 26 m i szerokości 2 m, z barierkami ochronnymi, na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim, mającej siedzibę na terenie osiedla Ogrody. Nowy chodnik usytuowany zostałby przy bramie wjazdowej na parking szkoły. Obecnie dzieci i rodzice przychodzący do szkoły oraz z niej wracający od strony wschodniej osiedla wchodzą na teren szkoły przez bramę wjazdową. Bardzo duży ruch samochodów wjeżdżających bramą na parking przy szkole oraz z niego wyjeżdzających, wjazd samochodów pracowników szkoły oraz pozostałych interesantów szkoły z równoczesnym przejściem przez tę bramę dzieci stwarza niebezpieczeństwo potrącenia, najechania na osoby (dzieci, rodzice, opiekunowie, pracownicy) poruszające się pieszo.
Wykonanie i zamontowanie furtki wejściowej obok bramy wjazdowej, wybudowanie chodnika wraz z barierkami ochronnymi przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa młodszych dzieci i rodziców, którzy ich odprowadzają do szkoły, starszych dzieci i młodzieży, którzy samodzielnie wchodzą na teren szkoły lub go opuszczają, jak również inne osoby dorosłe, które przechodzą przez teren szkoły. Ruch pieszych wszystkich wskazanych grup odbywałby się nie kolidując z ruchem aut wjeżdżających lub wyjeżdzających z terenu parkingu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Rozebranie krawężnika bet. 15x30cm wraz z ławą betonową i odwozem. 28 mb688,80 zł
2Zdjęcie w-w humusu gr 5 cm 52 m2639,60 zł
3Roboty zimne pod w-wy konstrukcyjne 16 m31 082,40 zł
4Podbudowa z kruszywa łamanego gr 15 cm 52 m22 238,60 zł
5Nawierzchnia chodnika z kostki beton. szarej gr 8 cm 52 m27 675,20 zł
6Ułożenie krawężnika bet. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem 28 mb4 132,80 zł
7Ustawienie obrzeży bet. 30x80 cm na ławie betonowej 26 mb2 238,60 zł
8Skucie betonu (murek) 0,3 m3221,40 zł
9Ustawienie barierek ochronnych 26 mb9 913,80 zł
10Rozebranie przęsła ogrodzeniowego 3 mb553,50 zł
11Wykonanie furtki ogrodzeniowej z montażem 1 szt3 690 zł
Łącznie: 33 074,70 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Bezpieczny chodnik do szkoły

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.