Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Rozwińmy swoje pasje - powstanie miejsca do łucznictwa


Krótki opis

Stworzenie miejsca, gdzie mieszkańcy aktywnie spędzą swój wolny czas ucząc się łucznictwa, realizując swoje pasje.

Opis projektu

Inicjatywa ma za zadanie zintegrować mieszkańców miasta Ostrowca Św., zarówno młodych, jak i seniorów. Pragniemy aby na strzelnicy udział mogli wziąźć wszyscy zainteresowani, w każdym wieku. Bazując na rozmowach z młodzieżą w naszym mieście jest potrzeba stworzenia takiego miejsca, w którym młodzież będzie mogła realizować swoje pasję, jak na przykład strzelanie z łuku. Łucznictwo staje się coraz bardziej popularną formą spędzania wolnego czasu,  Rozpoczęcie przygody z tą dyscypliną jest niezwykle interesujące, bo to nie tylko forma spędzania czasu ale też idealny sposób na zmniejszenie stresu. Łucznictwo to jedna z najstarszych sztuk walki i polowania, która przetrwała do dzisiaj jako sport. Historia łucznictwa sięga czasów prehistorycznych, kiedy to ludzie używali łuków i strzał do polowań na zwierzęta oraz obrony przed wrogami. To sport, który pozwala nam oderwać się od codzienności i skupić na celu – dosłownie i w przenośni. Łucznictwo to również hobby uprawiane przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dzięki temu, że łucznictwo wymaga przede wszystkim precyzji i skupienia, a nie siły fizycznej, osoby z ograniczeniami ruchowymi czy sensorycznymi mogą w pełni cieszyć się tą dyscypliną. Warto podkreślić, że łucznictwo dla osób niepełnosprawnych jest coraz bardziej popularne i organizowane są specjalne zawody oraz treningi. Jest to forma sportu dostępna dla każdego, która wzmacnia nasze zdrowie psychofizyczne. W dzisiejszych czasach kiedy poziom stresu wśród ludzi jest duży, należy szukać skutecznej metody rozwiązania tego problemu. W  Ostrowcu Św. nie ma takiego miejsca, w którym osoby młodsze i starsze mogłyby się spotkać i wspólnie spędzić wolny czas. Miejsce spotkań powinna znajdować się w miejscu ogólnodostępnym, gdzie jest otwarta przestrzeń.  W ramach zadania należy zakupić odpowiedni sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć, do wypożyczenia pasjonatom zaczynającym przygodę z łucznictwem. Sprzęt będzie przechowywany w miejscu wyznaczonym przez MOSiR. Zajęcia będą odbywać się pod okiem instruktora łucznictwa. który zadba o bezpieczeństwo i nauczy podstaw. Nauczyciel powinien zostać zatrudniony na podstawie  umowy zlecenia, płatnego w zależności od ilości godzin poświęconych na  naukę i dbaniu o bezpieczeństwo. Zajęcia sportowe będą się odbywać w każdy piątek/sobotę popołudniami. Osobami tymi będą młodzi z terenu miasta Ostrowca, którzy są w trakcie starania się o uprawnienia doświadczonych instruktorów, w Starachowicach również znajduje się instruktor łucznictwa. Jest to pomysł wolontariuszy z Centrum Wolontariatu w Ostrowcu Świętokrzyskim, czyli ostrowieckiej młodzieży.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
14 sztuki Mata/ Tarcza łucznicza 600 zł
22 sztuki Mata/ Tarcza Łucznicza Wzmacniana do Łuku bloczkowego700 zł
35 sztuk Pokrowiec na łuk400 zł
44 sztuki Stojak pod matę łuczniczą, drewniany, trójnóg1 000 zł
52 sztuki Stojak pod matę łuczniczą, Metalowy, trójnóg600 zł
615 sztuk Tuba na strzały600 zł
75 sztuk Siatka przechwytująca strzały2 230 zł
81 sztuka Celowniki do łuku bloczkowego120 zł
910 kompletów Strzały do łuków drewniane350 zł
1010 kompletów Strzały do łuków aluminiowe650 zł
1110 kompletów Strzały do łuków włókno szklane650 zł
1210 kompletów Strzały do łuków włókno węglowe1 250 zł
134 sztuki Celownik do łuku klasycznego200 zł
1420 sztuk Ochraniacz przedramienia800 zł
1520 sztuk Ochraniacz na palce550 zł
1610 sztuk Podstawki pod strzały190 zł
173 sztuki Spust do łuku390 zł
1810 sztuk Napinacze cięciwy400 zł
1920 sztuk Wosk do cięciwy420 zł
205 sztuk Kołczan175 zł
215 zestawów Środki do konserwacji 177,50 zł
225 sztuk Łuk klasyczny1 500 zł
235 sztuk Łuk Sportowy2 500 zł
242 sztuki Łuk Bloczkowy8 000 zł
25Wynagrodzenie instruktorów łucznictwa - 52 tygodnie x 2 godziny x 2 osoby x 80,00 zł16 640 zł
263 sztuki Łuk Młodzieżowy Poe Lang 125cm/44267 zł
273 sztuki Łuk młodzieżowy Poe Lang 140cm/51297 zł
284 sztuki Łuk bloczkowy dla dzieci to point m3 Zestaw RTS – fioletowy1 356 zł
295 sztuk Łuk sportowy Core Beginner HIT BLACK2 135 zł
305 sztuk MAJDANY880,55 zł
315 sztuk Ramiona Black Sheep Apollo900,85 zł
323 sztuki Archery Tag, Paintball łuczniczy ARCHERY TAG 5 INDOOR1 880,90 zł
333 sztuki Mata łucznicza Eleven LARP 80 x 80 x 7 cm + Stojak1 374 zł
3420 sztuk Nasadka 17/64" do strzał LARP Czarna50 zł
35Cel łuczniczy 3D2 800 zł
36Nasadka do strzał 30 sztuk132 zł
37Groty do strzał 30 sztuk120 zł
3810 sztuk Cięciwa do łuku bloczkowego1 490 zł
3920 sztuk Cięciwa do łuku klasycznego1 280 zł
4050 sztuk Koszulki z logo3 000 zł
Łącznie: 59 055,80 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Komentarz

W przypadku wyboru projektu do realizacji konieczne będzie zapewnienie bezpiecznego miejsca do prowadzenia zajęć (brak strzelnicy na terenie miasta), zatrudnienie instruktorów sportu ze specjalnością w łucznictwie = najprawdopodobniej zspoza Ostrowca Św.(obenie w Ostrowcu Św. brak takich osób) i dostosowanie kosztorysu do realnych w terminie realzacji kosztów usług i cen.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Rozwińmy swoje pasje - powstanie miejsca do łucznictwa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.