Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 33

33. Eko Zakątek


Krótki opis

„EKO ZAKĄTEK” - zielona strefa rekreacji z naukowym placem zabaw przy PSP nr 5.

Opis projektu

W ramach zadania „EKO ZAKĄTEK” na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim zostanie stworzona zielona strefa rekreacji, z której będą mogli korzystać uczniowie szkoły, ich bliscy oraz mieszkańcy pobliskich bloków. Strefa rekreacji miałaby powstać w miejscu starych, betonowych boisk (obecnie nie są używane, a teren wokół nie jest zagospodarowany) oraz przylegającej do nich zieleni.
     W wyżej wymienionym miejscu chcemy stworzyć tzw. park kieszonkowy, który pełniłby rolę zielonej klasy lekcyjnej, a także byłby miejscem odpoczynku dla uczniów i nauczycieli podczas przerw śródlekcyjnych, a po zakończonych zajęciach strefą relaksu dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.
   W miejscu zdemontowanych betonowych boisk chcemy wytyczyć nowe ścieżki spacerowe, które wysypane byłyby żwirkiem. Wokół ścieżek i na przylegającym terenie dosadzimy rośliny, drzewa oraz kwiaty – szczególnie te działające na zmysł węchu i wzroku. Między roślinami postawimy elementy małej architektury w postaci ławeczek, zielonej ściany i stolika do gry w szachy. W miejscu tym mogłyby pojawić się też hamaki, budki dla owadów (w tym motyli), karmniki dla ptaków. Uzupełnieniem tej strefy byłaby budowa ścieżki dydaktycznej oraz zasadzenie kwietnej łąki.
   Ścieżkę dydaktyczną wytyczyłyby urządzenia naukowego placu zabaw z urządzeniami takimi jak: kalejdoskop, stół ogrodnika, eko memory, panel sensoryczny, tablica edukacyjna. Przy ścieżce postawiona będzie też stacja pogody oraz zegar słoneczny. Nad fragmentem ścieżki pojawi się element „żywej architektury” - np. tunel z wikliny. Swoje miejsce miałyby tam też kolorowe donice z roślinkami pielęgnowanymi przez uczniów szkoły. W zakątku znalazłaby się też plansza do gry w klasy i Twister. Aby w pełni wykorzystać potencjał EKO ZAKĄTKU, chcemy zbudować też wiatę/stojak dla rowerów i hulajnóg i obsadzić ją bluszczem.
   EKO ZAKĄTEK w czasie lekcji służyłaby za zieloną salę lekcyjną, natomiast popołudniami byłby miejscem odpoczynku  relaksu. Taki układ umożliwi integrację międzypokoleniową – rodzice lub dziadkowie mogliby spotykać się i czuwać nad bezpieczną zabawą wnuków na świeżym powietrzu. Zostanie wzbogacony także ekosystem miejski, zwiększy się atrakcyjność okolicy, pojawi się nowe miejsce rekreacji i integracji społecznej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Urządzenia naukowego placu zabaw: Kalejdoskop – 1 szt.8 400 zł
2Urządzenia naukowego placu zabaw: Stół ogrodnika – 1 szt.6 300 zł
3Urządzenia naukowego placu zabaw: Eko memory – 1 szt.8 000 zł
4Urządzenia naukowego placu zabaw: Panel sensoryczny - 1 szt.7 500 zł
5Urządzenia naukowego placu zabaw: Tablica edukacyjna – 1 szt3 300 zł
6Urządzenia naukowego placu zabaw: Film animowany – 1 szt8 000 zł
7Urządzenia naukowego placu zabaw: Głuchy telefon – 1 szt.9 300 zł
8Kosz na odpady o pojemności 50 l + montaż – 1 szt.1 000 zł
9Hamak miejski – 1 szt.7 500 zł
10Ławka – 1 szt.1 800 zł
11Huśtawka parkowa – 1 szt.5 700 zł
12Pergola – 3 szt.30 000 zł
13Budka lęgowa – 1 szt.800 zł
14Budki dla motyli – 2 szt.150 zł
15Karmnik dla ptaków – 2 szt.560 zł
16Zegar słoneczny – 1 szt400 zł
17Stół betonowy rekreacyjny - 1 szt.3 200 zł
18Stół do gry w szachy – 1 szt.3 600 zł
19Stojak na rowery – 1 szt.1 700 zł
20Trejaż podwójny 2400 x 4500 x 600 – 2 szt.900 zł
21Kolorowe donice np. Saturn XXL – 2 szt.7 300 zł
22Stacja pogody – pomoc dydaktyczna – 1 szt.200 zł
23Gumowa gra w klasy – 1 szt.1 100 zł
24Gumowa gra Twister – 1 szt.2 400 zł
25Zakup drzewek o obwodzie pnia 16-18 cm – 10 szt.14 000 zł
26Kwietna łąka – 30 m21 100 zł
27Kwietnik – 5 kwietników po 2m23 000 zł
28Zakup pnączy – do zielonej ściany z bluszczu 1 000 zł
29Krzewy ozdobne (w tym lawenda) – 30 szt.3 000 zł
30Trawnik (w miejscu przylegającym do Eko Zakątka i w Eko Zakątku) 30 000 zł
31Budowa ścieżki z żywicy – ok. 50 m2 12 000 zł
32Dokumentacja projektowa30 000 zł
33Demontaż starych boisk - ok.1200m248 000 zł
Łącznie: 261 210 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Eko Zakątek

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.