Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 20

20. Tężnie solankowe na osiedlach Ogrody i Stawki


Krótki opis

Uszyte na miarę potrzeb dwie kompaktowe tężnie solankowe zlokalizowane na oś. Ogrody i Stawki - dostępne całodobowo dla wszystkich mieszkańców miasta.

Opis projektu

Zadanie polega na zakupie i montażu wraz z przyłączamy dwóch kompaktowych tężni solankowych na osiedlach Ogrody i Stawki. Lokalizacja tych obiektów sprawi, że również mieszkańcy innych okolicznych osiedli będą mieli łatwy dostęp do relaksu w ich otoczeniu. Kompaktowy wymiar tężni powoduje realność wykonania tej inwestycji w kwotach przewidzianych na budżet obywatelski. Odpoczynek w okolicach tężni jest szczególnie zalecany dla osób starszych lub mających problemy z układem oddechowym. To inwestycje wyczekiwane przez szerokie grono mieszkańców niezależnie od wieku. Poza tym realizacja zadania poprawi estetykę i funkcjonalność przestrzeni miejskiej.
Spacery w okolicę tężni, odpoczynek w jej otoczeniu i spacer powrotny poprawi zwyczaje ruchowe osób starszych. Miejsce może być również przyczynkiem do socjalizowania się mieszkańców - zawierania nowych znajomości, a przez to również poprawy kondycji psychicznej osób samotnych i borykających się z różnymi problemami życiowymi.
Tężnie kompaktowe tego typu zostały z powodzeniem zainstalowane w sąsiednim dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Kunowie. Zalecane byłoby powzięcie informacji na temat ich montażu i eksploatacji.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1koszt zakupu i montażu tężni na osiedlu Ogrody 120 000 zł
2koszt zakupu i montażu tężni na osiedlu STawki120 000 zł
3koszty związane z zagospodarowaniem terenu wokół dwóch tężni: ławki, kostka, nasadzenia50 000 zł
4wykonanie projektu wraz z uzyskaniem mapy 6 000 zł
Łącznie: 296 000 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Tężnie solankowe na osiedlach Ogrody i Stawki

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.