Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9

9. Miasto przyjazne seniorom


Krótki opis

Cykl wydarzeń dla seniorów, trwający sześć dni. Obejmujący wykłady, zajęcia sportowe i artystyczne. Zakończone koncertem Beata Rybotyckiej.

Opis projektu

Zadanie zakłada zorganizowanie cyklu wydarzeń kulturalnych, prozdrowotnych i społecznych na terenie miasta z okazji międzynarodowego dnia seniora. Wydarzenia zorganizowane zostałyby na jesieni i trwały 6 dni od poniedziałku od soboty. Zwieńczeniem serii wydarzeń byłby koncert zorganizowany na hali widowiskowo - sportowej MOSIR ul. Świętokrzyska 11.
Każdego dnia będą zorganizowane inne aktywności dla seniorów. Poniżej wypunktowana lista:
1. wykłady o zdrowiu w temacie zapobiegania i leczenia chorób występujących u osób starszych (wykłady poprowadzone przez np. diabetyka, reumatologa, farmaceutę i psychiatrę) Po 30-45 min. każdy wykład.
2. organizacja ćwiczeń dla seniorów na obiekcie MOSiR w dwóch grupach. Pierwsza grupa będzie uczestniczyć w zajęciach  z pierścieniami typu smovey. To nowa technika ćwiczeń szczególnie polecana osobom starszym oraz organizacja. Druga grupa rozegra grę w bule. Następnie grupy się wymienią.
3. Stylowy Senior - Czyli warsztaty jak się ubierać aby być eleganckim i na bieżąco, połączone z pokazem mody. Przy okazji wydarzenia powinny się móc zaprezentować stoiska firm usługowych tj. fryzjer, kosmetyczka, dermatolog.
4. prezentacja twórczości artystycznej amatorskich zespołów seniorskich, zakończony poczęstunkiem integrującym artystów z widzami.
5. warsztaty z neurofitnesu dla seniorów, czyli ćwiczenia mózgu dla osób starszych, poprowadzone przez specjalistę w tym zakresie. (gry planszowe, zagadki intelektualne itp.)
6. koncert z okazji dnia seniora na obiekcie hali widowiskowo sportowej.
Integracja środowiska seniorskiego sprzyja dobremu samopoczuciu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną osób starszych. Duża część naszych mieszkańców mieszka samotnie i tego typu wydarzenia pomagają im nawiązywać trwałe znajomości. Bardzo ważne jest i oczekiwane aby tego typu wydarzenia odbywały się w naszym mieście regularnie i cyklicznie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1cztery wykłady o zdrowiu4 000 zł
2organizacja ćwiczeń dla seniorów na MOSiRZe (smovey i bule)4 000 zł
3organizacja warsztatów modowych i pokazu6 000 zł
4organizacja pokazów artystycznych i poczęstunek dla występujących i widzów4 000 zł
5warsztaty z neurofitnesu 3 000 zł
6koncert z okazji dnia seniora artysta, ochrona, scena50 000 zł
7zaproszenia i plakaty 4 000 zł
Łącznie: 75 000 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Miasto przyjazne seniorom

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.