Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 29

29. Olimpijskie marzenia - nowoczesne boisko do koszykówki 3x3 (dyscyplina olimpijska)


Krótki opis

Boisko dostosowane do gry w koszykówkę 3x3 tzw. koszykówka uliczna. Wymiary zgodne z wytycznymi FIBA 16m x 18 z nawierzchnią polipropylenową.

Opis projektu

Boisko do koszykówki 3x3 tzw. koszykówka uliczna. Dyscyplina ta cieszy się dużą popularnością i zainteresowaniem. Jest to dyscyplina olimpijska w której polscy sportowcy osiągają duże sukcesy.
Obiekt będzie przeznaczony dla 6 osób (po 3 osoby w jednej drużynie) lub do gry rekreacyjnej dla pojedynczych osób w każdym wieku.

Wymiary boiska ustalone przez FIBA wynoszą: długość 15m, szerokość 11m. Lecz by zapewnić bezpieczeństwo, należy powiększyć boisko do wymiarów 16m x 18m.
Podłożę wykonane będzie z nawierzchni polipropylenowej (modułowej) SES battle. Jest to nawierzchnia wykorzystywana na igrzyskach olimpijskich w meczach 3x3.
Jej zalety to: materiał to elastomer, dzięki czemu nawierzchnia oprócz świetnych parametrów sportowych, jest dodatkowo komfortowa dla użytkowników, gdyż nie jest chropowata i twarda jak inne „zwykłe” płytki polipropylenowe, świetne parametry amortyzacji wstrząsów (Amortyzacja (%): ≥37), antypoślizgowa nawierzchnia (Odporność na poślizg wg DIN 51197:1992, klasa C)
specjalna struktura spodniej warstwy oraz system klamer sprawiają, że płytki są bardziej stabilne i nie przesuwają się,
doskonała do koszykówki i boisk wielofunkcyjnych, świetna tolerancja na skrajne temperatury: -40 do +70 ℃, certyfikat FIBA.

Kosz może być wykonany z plexi umieszczony na wysięgniku. Wysięgnik powinien być bezpieczny, dlatego też tablica powinna być oddalona od słupa o min. 1,6 m, Słup powinien posiadać zabezpieczenie w postaci miękkiej otoczki.
Na boisku będą mogły rozgrywać się turnieje.
Obiekt znajdować się będzie na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej numer 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim obok boiska do piłki nożnej

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1nawierzchnia polipropylenowa SES battle wykorzystywana na meczach 3x3 (rekomendowana przez FIBA) 84 000 zł
2kosz plexi z wysięgnikiem9 600 zł
3wylewka betonowa pod boisko 288 m237 400 zł
4namalowanie linii 1 200 zł
5projekt budowlany 10 000 zł
Łącznie: 142 200 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Olimpijskie marzenia - nowoczesne boisko do koszykówki 3x3 (dyscyplina olimpijska)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.